Shoutboard

Info reference

1. Vztupenky si lze zakoupit pouze u vchodu areálu.
2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví.
3. Pořizování fotografií, videozáznamů a audio nahrávek je povoleno.
4. Návštěvníci  musí respektovat pokyny pořadatelů.
5. Do areálu není dovoleno vnášet zbraně, nože, nůžky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné.
6. S parkováním nebudete mít žádný problém, jelikož před areálem je vždy nějaké parkoviště.